English

A microphone under your pillow

 

και έλληνικά σελίδα…

Βρε παιδί μου, ξέρω το τραγούδι ! Στην πλατεία, τα λουλούδια είναι όμορφα, το φεγγάρι είναι κόκκινο, τα κορίτσια είναι φίλες, τα πουκάμισα είναι άσπρα… Aλλά εγώ, δεν ακούω την μουδική. Είμαι έτοιμη, έχω το διαβατήριο, η πόρτα είναι ανοιχτή. Αλλά το κλειδί οδηγεί σε έναν στενό δρόμο και ο πίνακας είναι λυπημένος. Βλέπω ένα μεγάλο χταπόδι, έχει σύννεφια, κάνει κρίο ! Και γίατι περιμένει μια βάρκα; Aυτή ή μουδική δεν είναι αστεία. Εφημερίδες γκρινιάζουν. Τι δημαίνει η ζωή χωρίς δουλειά, χωρίς τιμή και χωρίς La Liberté*;!

* η ελευθερία !

English lycabette-2-150x128

Athens, mid-November 2013.

They lie — or they wouldn’t hide from me what they tell about me.

Who I am

I am a 49 year old woman, single, no children. From a modest background, I studied at university : after a A-level in Literature brilliantly passed (First class Honours), I studied Literature and Art History. I got a PhD in contemporary Literature in Paris (Mention Très Honorable avec Félicitations du jury / Highest level of distinction). After several years of unemployment, I became a teacher of French Literature, with tenure, for the Department of Education, and I worked in Amiens and Roubaix for 7 years. Since the beginning, I endured harassment both from the hierarchy and from the teaching staff. I resigned on the 13 of  November 2007. Victim of smear campaigns after my resignation, especially during my attempts to go and live abroad, I fought in Lille until November 2012. I currently have left France.

The facts

For more than seven years, I have lodged a complaint against the French ministry of Education because my private life was not respected. I have no privacy. Parts of my life have been used for the writing of screenplays. I am slandered. I endure harassment. The list of complaints seems long but all of them have the same aim. At the beginning, the action was against persons unknown. As there had been no reply to my request from the justice, I took up the gauntlet. Since the summer 2008, I have done a private investigation and I have given proof of the facts. Then I have been threatened. The police asked me to withdraw the complaint. The day I refused, my car was broken open. During my investigation, I was fined twice because I was found guilty of exceeding the speed limit on the road but the fines were questionable. In 2009, I lodged a request with the European Court of Human Rights, in Strasbourg.

My own inquiry revealed that I had been slandered since my teenage years, by a friend of mine whose parents were teachers, by teachers I met at school, and with the complicity of my own family, my parents being teachers too. I have been manipulated all my life. I would have liked to study art but I couldn’t find any school. So, as I was brilliant, I studied French literature in a special class which prepares students for the entry exams to the Grandes Ecoles (Ecole Normale Supérieure). So I remained under the influence of the ministry of Education. I failed the exam to the Ecole Normale Supérieure but I carried on with my studies. And I was manipulated again. As the years went by, I suffered from depression. I started psychotherapy.  But the psychiatrist was bound to a group of lacanian psychoanalysts close to members of the Grandes Ecoles and all my privacy has been disclosed. After obtaining my Ph.D., I couldn’t find any job. I attempted suicide and I stayed unemployed several years. And I was manipulated, again. I succeeded the competitive entry examination for working as a teacher in the French state education.

All the while I worked as a teacher, I have had to endure harassment from the Head office and from the other teachers. During this period, colleagues and (false) friends began to hint that I was the model of several film characters, especially Camille, the young woman who is writing a Ph.D. and suffering from depression, in the film Same old song (On connaît la chanson, 1997, Alain Resnais), or Ponceludon de Malavoy, the young petty noble who tries to succeed in Paris, coming from the country, and who is held up to ridicule, in the film Ridicule (Ridicule, 1996, Patrice Leconte). And indeed, you could notice likenesses between those stories and my own life. But when I asked questions in return, I couldn’t obtain any answer. The relationship with people around me was worsening. I received emails, anonymous phone calls… I had the feeling that some people had an abnormal knowledge of my private life, even about facts of the daily life. I lodged the first complaint.

The violence of harassment increased. The last months, I lived under threat of death. In October 2007, I asked for sick leave. I had been on sick leave several times already. But my GP refused. I decided to resign. For the first time of my life, I had a little money, inherited from my mother. I thought it was the right moment to look for another job and to leave my country. I felt deeply hurt. When the GP learnt of my resignation, he told me not to tender it. He could get for me a disability pension for mental disorders. I have been shocked. He wanted to ruin my life too. I was healthy enough to work suffering from harassment, but when I wished to quit for another job, suddenly, I could have been sick… and how!… I never saw him again. I obtained my resignation on the 13th of November, in 2007. But since those days, I have had great difficulty in obtaining treatment and just now I have toothache. I have no declared GP anymore and I have to pay for the most part of any treatment. I have the feeling that I am in danger.

Since November 2007, I have tried to emigrate to another country several times. In France, I endure harassment and intimidation, but when I arrive in a foreign country, smear campaigns are set up against me. People recognize me in the streets, I am insulted, I have difficulty with lodging, and so on… I went to the Netherlands, Canada, Germany, Spain… Everywhere, and particularly in Canada, it has turned into a nightmare. I had rented my own apartment two years ago and I have in Lille a small room in a shared apartment which is at once a slum and a hotbed of opponents. My cat is dead. For three years I haven’t worked. I’m not allowed to earn a living. I’m doing a private investigation which is succeeding but the justice doesn’t answer to me. I have debts but my enemies prevent me from selling my flat, and I’ll lose everything if I can’t obtain justice.

This summer, I began to hand out leaflets in the streets of Lille. I wrote an open letter to the French President, Nicolas Sarkozy. I edited this blog. My fight is at my expense and I receive no help from the police. My life has been destroyed by scandalmongers who are protecting in fact their own interests. In December 2010, few weeks ago, some files of my enquiry were stolen at home. But apparently, the rule of law is not efficient anymore when the suspects are up-and-coming young people. I just couldn’t believe that such a nightmare could happen in France, the country of Human Rights.

November 2012

After more than five years of fighting for my own freedom, I managed to leave France, for a future that seems nevertheless rather uncertain. No one has brought help to me. Five years of investigation haven’t allowed the truth to be revealed and I am still exposed to the same kind of harassment I denounced at the beginning of my rebellion. Alone and undefended, yet I have seen during these years of fight my self esteem, ravaged by an upbringing based on guilt, increase a lot. While the baseness of those who had surrounded me was unmasked, baseness that I have never shared, and that often I had been unable to suspect, I have become aware of my own worth, intellectual as well as moral.

The time has come to put an end to the blog. I have found no interlocutor and I am tired of wasting my breath. The main part of what I had to say has been said, even if this blog is characterized also by all that hasn’t been : for example, how I learnt that my young burglars were working for the police, or what explanation I did without to protect the most fragile, to start with the young women of my family, whom I’ll never urge enough to be careful, but also some children…

My revolt is intact and the fight has to go on, somewhere else, in another way, but always in the most complete loneliness.

Thanks for the notebook. Merci pour le carnet.

Information in English

I would like to thank the few people who sent me a message but I am sorry, these comments will not be published. The e-mail address is still valid for any contact (see Contact Page).

Further explanations of the origin of slander are given in French in a file that is inserted in the article : « A l’ombre tutélaire de l’avantageux ministre, Monsieur Xavier Darcos » (26/11/2010).

Article with a document in English : Festival de Cannes (11-22 mai 2011)

Article with a document in English : Révolte : Santé à ma santé ! (27/08/2012)

Article with a document in English : Hampton / Hessel : deux destins de « gauchistes américains » (09/12/2013)

Article in English : Today Barack Obama welcomes his accomplice François Hollande à Washington (10/02/2014)

Video in English on Youtube :

www.youtube.com/watch?v=81MahXJdr4M

Translation of the text inserted in the article Fin de Partie, November 25, 2012.

Petition on the Website We the people : Le 12/07/2014.

Ask your government the reason of its complicity with the French one for the persecution of  Claire Seguin, everywhere.

For many years now I am persecuted by my own country, France, with the complicity of the United States. I am slandered. I have no privacy. I am prevented to work or to create my own enterprise. I have lost all my belongings. But when I ask questions, my country refuses to tell me what I am accused of.

My name is Claire Seguin. I am 48. I have a Ph. D. of French Literature and I have been a teacher for ten years. For one week, I am living in the streets of Lima, Peru, where I had tried to make a refugee claim.

I ask the American Folk to have the courage to ask the United States and France the reason of such a persecution. I have done nothing which could justify death, without even knowing why. I need the truth. I need help. Claire Seguin

Il faut 150 signatures pour que la pétition devienne publique vous pouvez cliquer sur les  liens ci-dessous pour y accéder. (Le Zip code est simplement votre code postal).

Short URL: http://wh.gov/lLb4A
Save and Share this URL: https://petitions.whitehouse.gov/petition/ask-your-government-reason-its-complicity-french-one-persecution-claire-seguin-everywhere/MZqbvnVp

Brussels, May 1st 2013.

Citizen, of France, Europe, America : do you really agree with the Claire Seguin’s institutional assassination financed by your taxes?

Since 2007, I did not stop asking for justice in my country and trying to obtain explanation for the constant watch over me, both on behalf of the police and of a part of the population. I am permanently watched, in particular at home. My e-mail is read and I am slandered with the employers that I contact. I am the object of smear campaigns in the district where I live. This constant watch is possible only with means granted by the European States to salaried employees. I could understand fierceness from the rabble bound to slanders spread in the population, but I do not understand that in a democracy the police can collaborate on such a lynching, and without having to give any explanation for it. I have committed no crime and I have no political or ideological commitment which could justify such an institutional harassment. Do the citizens really agree with such an assassination at the expense of their community ?

Unemployed since 2007, I lost almost all the properties I ever possessed and that I had inherited from my mother who was a primary school teacher. I have no lodging anymore. During six months I endured in England the same harassment as in France. I am leaving now this country without any well-defined destination. I refuse to live in a country, France, where I am defenseless in front of a State which denies me any right to appeal to justice and which deprived me of my citizenship by depriving me of my right to work, to obtain medical care or to live in freedom. Regrettably some European countries, as Canada, despite their claim to consider themselves as democracies, reproduce the same institutional harassment.

In a democracy, in peacetime, when a citizen is exposed to slander, he can defend himself, find a lawyer and prove his sincerity. In a democracy, the police give assistance to the citizen who is victim of slanders, harassment, invasions of privacy; they do not organize burglaries to prevent him (her) from defending himself (herself). In a democracy, an unreliable lawyer does not obtain in a few days the dismissal of the request that the person who contacted him, and whom he asked for a “very complete” file, had lodged to the Institution watching over Human Rights.

My situation is a matter of moral torture. Torture because my private life is thrown to the plebs without I can neither defend nor protect myself. Torture because I am accused of being crazy when I try to break the barrier of silence, while I am offended in the street by unknown persons who talk to me nevertheless in French, in London, in Cricklewood, which is not a tourist district, to tell me “Casse-toi !” (“Go away”). Torture finally because my private life still appears in works of art and those which are inspired by the Claire Seguin’s institutional assassination today, sometimes presented within the framework of European or Canadian Institutions, have a despicable and fascistic tone : they set against the classical rationality a baroque nature in which the human beings are prisoners of their psyche and conceive the world as a machine in which they are themselves only cogs (“a World-machine”*).

I still demand the right to know of what I am accused. But I shall not submit myself to the terror of a depraved intelligentsia which anathematizes to justify a behaviour of predator which should remain indefensible in any circumstances. Their aesthetic models are those of Stephenie Meyer and her stories of vampires or of Damien Hirst and his gleaming representation of a mortiferous capitalism.

I shall also fight until my last breath, even at the price of my lungs and my health, to know to which monstrosity my life and those of the children I would have liked to have were sacrificed.  In a democracy there are no books and no “research rooms”* forbidden to some citizens.

*In English in the French text.

With a picture of the painting of Nicolas Poussin, Landscape with Orphée and Eurydice (o/c, 120×200, Louvre, dated c. 1649-1651). Exhibited currently at Louvre-Lens.

Same last article Fin de Partie, November 25, 2012.

Summer 2013 : Protestation against persisting harassment.

I complain against harassment and against the rough and vulgar misogyny of my enemies, a shame upon my own country.  Despite the presence in my text (written in French) of a Scarecrow, of a Wicked Witch of the North and of a fake Wizard in the Emerald City, I claim also the destiny of an Anti-Dorothy. I do prefer exile and the danger of the wolf on the road rather than to go home.

Documents illustrating the hypocrisy of the French Socialist Party are inserted. Two of them are written in English. 

The small room where I lived until april 2012.

The-small-room-Low-300x249

The small room

 

 

 

 

 

 
Le site (bêta) de Kinanda ... |
Benin News |
akdv |
Unblog.fr | Créer un blog | Annuaire | Signaler un abus | Syndicat CFTC de l'Insertion
| movin'
| Justice et liberté